คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 ธันวาคม 2556

ค่ายโครงงาน 2556


ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม  2556  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไปเข้าการอบรมการจัดโครงงาน ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี  โดยนักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติการในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจด้วยตนเอง นักเรียนส่วนนี้จะเป็นแกนนำในการจัดทำโครงงานในระดับโรงเรียนต่อไป

แข่งขันทางวิชาการ 2556


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าแข่งขันวิชาการ เนื่ิองในงานศิลปะหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน พัฒนาการศึกษา เราสามารถชนะเลิศเข้าแข่งขันต่อระดับจังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ส่วนรางวัลอื่นๆ ก็ได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

กรีฑาพัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุงของเรา ได้ส่งทีมกรีฑาเข้าแข่งขัน พัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556 ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นที่สนามกีฬาอำเภอบ้านแพ้ว นักกรีฑาของโรงเรียนได้รับรางวัลมา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

19 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู 2556เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน  2556 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีนอกจากพิธีสวดคำฉันท์บูชาครู และกราบคารวะครู ด้วยพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแล้ว ยังได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และฉันภัตตาหารเพล พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูและนักเรียน นอกจากนี้ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียนขึ้นอีกด้วย

29 มกราคม 2556

ค่ายยุวหมอดิน


เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ทางโรงเรียนของเรา ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม กับค่ายยุวหมอดิน ร่วมกับนักเรียนจากจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ในการอบรมนักเรียนได้รับความรู้เรื่องดิน การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว และในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

วันชมรมของเรา 2555


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการวันชมรมของเรา ประจำปีการศึกษา 2555 อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอความรู้ ความสามารถ ในแต่ละชมรมที่ตนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาฯ ในงานมีทั้งกิจกรรมการแสดง กิจกรรมฝึกทักษะ  กิจกรรมตอบปัญหา ทำให้นักเรียนทั้งหมดได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลาย

04 ธันวาคม 2555

แข่งขันทางวิชาการ2555

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนของเราหลายคน ได้เข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางวิชาการ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา เพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป ผลปรากฏว่าโรงเรียนของเรา ทำได้ 7 เหรียญทอง จากโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง, การเล่านิทานคุณธรรม, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, มารยาทไทย, Cross word, ขับร้องเพลงไทยสากลชาย, และเล่านิทานประกอบสื่อ และอีก 1 เหรียญเงินจากขับร้องเพลงไทยสากลหญิง

20 สิงหาคม 2555

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนของเราได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นเมื่อ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอีก 7 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แข่งขันเกมส์อัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาที่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ศึกษาและสำรวจสิ่งมีชีวิตที่น้ำตกเก้าชั้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งได้ประสบการณืทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย

10 สิงหาคม 2555

วันแม่แห่งชาติ 2555

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตติ์ ในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละชั้น พิธีแสดงความรักแม่  ด้วยการกราบแม่และมอบดอกไม้วันแม่อีกด้วย