คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

06 กรกฎาคม 2559

สวนสนามวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ 2559

ทุกๆ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกๆ ปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปี 2559 นี้ โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง

21 สิงหาคม 2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนของเราได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 28 คน เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ อันเป็นโครงการของโรงเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยเข้าร่วมกับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา นักเรียนได้การฝึกอบรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติศึกษา การแสดง science show และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เล่นน้ำตกเก้าชั้นเป็นของแถมด้วย ผลการทดสอบหลังการเข้าค่ายนักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นเกือบทุกคน จัดเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดี

แข่งขันกีฬาสาครเกมส์58รอบคัดเลือก

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งทีมกีฬาฟุตซอล และทีมเปตอง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาครเกมส์ 2558 รอบคัดเลือก ที่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษาดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ สนาม รร.วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ผลการแข่งขัน ทีมฟุตซอลชายได้รองชนะเลิศ ส่วนเปตองทั้งชายคู่ หญิงคู่ ทีม 3 คน และคู่ผสม ไม่ผ่านการคัดเลือก  แต่นักเรียนก็ได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันที่สนุกสนาน และมิตรภาพ ผลแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของเกมกีฬา

04 สิงหาคม 2558

แห่เทียนพรรษา 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ถวาย ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง มีการจัดขบวนแห่ด้วยวงกลองยาว และขบวนฟ้อนรำ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะของไทย และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการเข้าพรรษาของพุทธศาสนาสืบไป

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และทบทวนคำปฏิญาณ  สวนสนามแสดงพลังของกองลูกเสือโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จึงจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีขึ้นในวันดังกล่าว โดยมีนายเหรียญทอง เรืองรอง ผู้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู 2558

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ได้จัดดำเนินการขึ้นเมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558 นอกจากจะเป็นการกราบคารวะครูอาจารย์ตามประเพณีแล้ว ยังมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สามเณร 1 รูป เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว  และยังมีการมอบทุนการศึกษา จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลอีกด้วย

17 มีนาคม 2558

กิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา 2557


เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักธรรมชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้พาสมาชิกไปทำกิจกรรม รักธรรมชาติรักดารา ที่แก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เด็กๆ ได้ชมธรรมชาติภูผา ป่าไม้ สายน้ำ ได้ทำการสำรวจสัตว์ต่างๆ ฝึกการใช้แผนที่ดาว การดูดาวเบื้องต้น สามารถชมภาพได้ที่
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com

นักเรียนได้คะแนน O-NET สูงสุด 2557

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสามารถ ความตั้งใจเล่าเรียน ความขยันและความอดทนในการสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยในปีต่างๆ สามารถดูได้ที่นี่ คลิก http://www.wls.skn.go.th/finaltest/onet.html

เด็กหญิงเนาวทิพย์ น้อยบุญสุข ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กชายนนทกานต์ วงศ์สวรรค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

เด็กหญิงบัณฑิตา สร้อยสุวรรณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ สังคมศึกษา และสุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงวิวิศนา แก้วกระจ่าง ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงมลธิชา นพคุณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์วงค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา

21 ตุลาคม 2557

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา2557

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากษัตริย์ไทย นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง นอกจากนี้ได้เข้าชมวังปลา และสวนนกของศูนย์ศิลปาชีพบางไทยอีกด้วย

17 ตุลาคม 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2557


เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 โรเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี เป็นโครงการที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติพืช สัตว์ ป่าไม้และธรณีวิทยา จากแหล่งเรียนรู้จริง ในการนี้ได้จัดทำขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม และอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น้ำตกเก้าชั้น) และธารน้ำร้อนบ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี