คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

15 กรกฎาคม 2557

แห่เทียนพรรษา 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคเงิน ในการจัดทำต้นเทียนและจัดหาเครื่องไทยทาน ขบวนแห่ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม2557

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันดังกล่าว  โดยมีนายเหรียญทอง  เรืองรอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองลูกเสือ เป็นประธานในพิธีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง นายมัฆวาฬ จึงคงอนันต์ ผู้บังคับกองลูกเสือ เป็นผู้น้ำขบวนสวนสนาม ตอนบ่ายทำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

18 มิถุนายน 2557

ประชุมผู้ปกครอง 2557

 
 

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน โดยคุณเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จ่ายเงินค่าวัสดุประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้กับผู้ปกครองด้วย

รักธรรมชาติรักดารา 2556

 
 
 
 

โครงการรักธรรมชาติรักดารา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินกิจกรรมขึ้นที่ แก่งส้มแมว ในวันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิจกรรมมีการสำรวจแมลงปอ กิจกรรมวาดภาพแมลงปอที่น่าสนใจ กิจกรรมการดูดาวและการใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทัศน์ และกิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

25 ธันวาคม 2556

ค่ายโครงงาน 2556


ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม  2556  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไปเข้าการอบรมการจัดโครงงาน ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี  โดยนักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติการในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจด้วยตนเอง นักเรียนส่วนนี้จะเป็นแกนนำในการจัดทำโครงงานในระดับโรงเรียนต่อไป

แข่งขันทางวิชาการ 2556


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าแข่งขันวิชาการ เนื่ิองในงานศิลปะหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน พัฒนาการศึกษา เราสามารถชนะเลิศเข้าแข่งขันต่อระดับจังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ส่วนรางวัลอื่นๆ ก็ได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

กรีฑาพัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุงของเรา ได้ส่งทีมกรีฑาเข้าแข่งขัน พัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556 ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นที่สนามกีฬาอำเภอบ้านแพ้ว นักกรีฑาของโรงเรียนได้รับรางวัลมา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

19 มิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู 2556เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน  2556 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีนอกจากพิธีสวดคำฉันท์บูชาครู และกราบคารวะครู ด้วยพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนแล้ว ยังได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และฉันภัตตาหารเพล พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูและนักเรียน นอกจากนี้ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียนขึ้นอีกด้วย

29 มกราคม 2556

ค่ายยุวหมอดิน


เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ทางโรงเรียนของเรา ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม กับค่ายยุวหมอดิน ร่วมกับนักเรียนจากจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ในการอบรมนักเรียนได้รับความรู้เรื่องดิน การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว และในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี