คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

06 กรกฎาคม 2559

สวนสนามวันสถาปนาคณะลุกเสือแห่งชาติ 2559

ทุกๆ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกๆ ปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปี 2559 นี้ โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง