คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

04 ธันวาคม 2555

แข่งขันทางวิชาการ2555

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนของเราหลายคน ได้เข้าร่วมประกวด และแข่งขันทางวิชาการ ในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา เพื่อคัดเลือกไปเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป ผลปรากฏว่าโรงเรียนของเรา ทำได้ 7 เหรียญทอง จากโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง, การเล่านิทานคุณธรรม, นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์, มารยาทไทย, Cross word, ขับร้องเพลงไทยสากลชาย, และเล่านิทานประกอบสื่อ และอีก 1 เหรียญเงินจากขับร้องเพลงไทยสากลหญิง