คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 มกราคม 2553

ค่ายลูกเสือ ป.6
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2553 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นที่ค่ายลูกเสือปิยมงคล อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 43 คน


20 มกราคม 2553

กีฬาสี อบต.หลักสอง
อบต. หลักสอง จัดแข่งขันกีสีเยาวชน โดยโรงเรียนในเขตตำบลหลักสอง 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา และโรงเรียนวัดกระโจมทอง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครคุณาธาร ร่วมการแข่งขัน เมื่อ 14 - 15 ม.ค. 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา

19 มกราคม 2553

แข่งขันกรีฑาสาครเกมส์2552


โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน กรีฑาสาครเกมส์ 2552 เมื่อ 23-25 ธ.ค. 2552 จำนวน 13 คน ในามกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยื่ยม ได้เหรียญทอง 8x50 ม.ชาย รุ่น 8 ปี , เหรียญทองแดง วิ่ง 1500 ม.หญิง รุ่น 12 ปี (รวมเหรียญของทีมกลุ่มพัฒนาการศึกษา 16 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง)