คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

20 มกราคม 2553

กีฬาสี อบต.หลักสอง
อบต. หลักสอง จัดแข่งขันกีสีเยาวชน โดยโรงเรียนในเขตตำบลหลักสอง 3 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา และโรงเรียนวัดกระโจมทอง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครคุณาธาร ร่วมการแข่งขัน เมื่อ 14 - 15 ม.ค. 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา