คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 มีนาคม 2555

สุดยอดนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ได้ทำการสอบปลายปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมในปีนี้มีด้วยกันหลายคน โดยเด็กหญิงเกตุมณี ไกรสมุทร ธิดาของนายสมหวัง และนางสาวลัดดา โชคบริบูรณ์ เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมมากเป็นอันดับที่ 1 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับผู้ปกครองที่ได้ดูแล อบรมสั่งสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของทางโรงเรียน ให้กับนักเรียนของท่าน
ดูรายชื่อสุดยอดนักเรียนย้อนหลังที่นี่


กิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา2554

ชมรมรักธรรมชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นที่แก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2555 มีสมาชิกชมรมเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมเกือบครบทุกคน กิจกรรมที่น่าสนใจเช่น สำรวจสัตว์กลางคืน ฝึกหัดดูดาวด้วยแผนที่ดาวและการใช้กล้องเทเลสโคป การวาดภาพแมลงที่น่าสนใจ และได้แวะชมฟาร์มเลี้ยงแกะอีกด้วย


ทัศนศึกษาเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เพื่อเข้าชมรถโบราณชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องบินชนิดต่างๆ อีกด้วย


16 มีนาคม 2555

บัณฑิตน้อย 2554

ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 จบการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ในงานนี้มีผู้ปกครองและผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เช่นผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุพร สินธารัตนะ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร