คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 มีนาคม 2555

ทัศนศึกษาเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เพื่อเข้าชมรถโบราณชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องบินชนิดต่างๆ อีกด้วย