คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

15 กรกฎาคม 2557

แห่เทียนพรรษา 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคเงิน ในการจัดทำต้นเทียนและจัดหาเครื่องไทยทาน ขบวนแห่ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม2557

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันดังกล่าว  โดยมีนายเหรียญทอง  เรืองรอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองลูกเสือ เป็นประธานในพิธีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง นายมัฆวาฬ จึงคงอนันต์ ผู้บังคับกองลูกเสือ เป็นผู้น้ำขบวนสวนสนาม ตอนบ่ายทำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์