คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 มีนาคม 2553

ทัศนศึกษาราชบุรี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ทางโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา โดยได้ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานราชบุรี แหล่งโบราณคดีคูบัวและพิพิธ๓ณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งสยาม โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 รวม 250 คนร่วมเดินทาง