คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

20 สิงหาคม 2555

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนของเราได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นเมื่อ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอีก 7 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แข่งขันเกมส์อัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาที่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ศึกษาและสำรวจสิ่งมีชีวิตที่น้ำตกเก้าชั้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งได้ประสบการณืทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย

10 สิงหาคม 2555

วันแม่แห่งชาติ 2555

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตติ์ ในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละชั้น พิธีแสดงความรักแม่  ด้วยการกราบแม่และมอบดอกไม้วันแม่อีกด้วย

01 สิงหาคม 2555

แห่เทียนพรรษา 2555

วันเข้าพรรษาปี 2555 ตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม 2555 โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยนำไปถวายยังวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ขบวนแห่ปีนี้นำขบวนด้วยกลองยาวเถิดเทิง และรำกลองยาว เด็กๆ ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ชื่นชอบ มาร่วมขบวนแห่ด้วยความสนุกสนาน