คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

08 กรกฎาคม 2555

ค่ายอบรมการทำโครงงาน ป.4-5-6

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการการเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ ร.ร.วัดคลองตันราษฏร์บำรุง และอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยจำนวน 20 คน เพื่อเป็นแกนนำของนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนทุกคนสามารถจัดทำโครงงานง่ายๆ ได้เป็นอย่างดี

02 กรกฎาคม 2555

พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 2555

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปีนี้โรงเรียนของเราก็ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารีสามัญ  และพิธีสวนสนามแสดงความพร้อมเพียงของลูกเสือไทย ณ ลานปูนโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โดยมีท่าน ผอ.สุพร สินธารัตนะ เป็นประธานในพิธี