คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

23 กรกฎาคม 2553

แห่เทียนพรรษา2553

วันเข้าพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนวัดหลักสองฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ไปถวายยังวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ปีนี้ขบวนแห่เทียนสนุกสนานไปกับวงกลองยาว และนางรำทั้งตัวเล็กตัวน้อย