คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

พันธุ์ปลาในคลองดำเนินสะดวก

ลำดับ
ชื่อปลาที่พบเห็นเมื่อราว
40 ปีที่แล้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์
สภาพปัจุบัน
หมายเหตุ
1
กดเหลืองMystus
nemurus
ไม่พบ
2
กระดี่นางTrichogaster
microlepis
พบน้อย
3
กระดี่หม้อTrichogaster
trichopterus
พบปกติ
4
กระทิงดำMastacembelus
armatus
ไม่พบ
5
กระทิงไฟMastacembelus
erythro taenia
พบน้อย
6
กระมังPuntioplites
protozsron
พบน้อย
7
กระสงChanna
lucius
พบน้อย
8
กระสูบขีดHampala
macrolepidota
ไม่พบ
9
กระแห
ฺBarbodes schwanenfeldi
พบปกติ
10
กรายChitala
ornata
พบปกติ
11
กริมTrichopsis
vittatus
พบปกติ
12
กัดBetta
splendens
พบน้อย
13
กาEpalzeorhynchos
frenatus
ไม่พบ
14
ก้างChanna
limbata
พบน้อย
15
แก้มช้ำPuntius
orphoides
พบน้อย
16
เข็มDermogenus
pusillus
พบปกติ
17
เข็มแม่น้ำ
(กระทุงเหว)
Xenentodon
cancila
พบน้อย
18
แขยงข้างลายMystus
multiradiatus
ไม่พบ
19
จิ้มฟันจรเข้
(เข็มเข้)
Microphis
boaja
พบน้อย
20
ช่อนChanna
striatus
พบปกติ
21
ชะโดChanna
micropeltes
พบน้อย
22
ซิวควายRasbora
argyrotaenia
ไม่พบ
23
ซิวหางแดงพบน้อย
24
ซิวอ้าว
(อีอ้าว)
ไม่พบพบเฉพาะฤดูน้ำหลาก
25
ดุกด้านClarias
batrachus
พบปกติ
26
ดุกอุยClarias
macrocephalus
พบปกติ
27
ดุกบิ๊กอุยพบปกติพบภายหลัง
28
ดูด
(ซัคเกอร์)
พบปกติพบภายหลัง
29
ตะโกกCyclocheilichthys
enoplos
 พบปกติ
30
ตะเพียนขาวBabodes
gonionotus
 พบปกติ
31
ตะเพียนทองBabodes
altus
 พบปกติ
32
นิลOreochromis
niloticus
 พบปกติพบภายหลัง
33
เนื้ออ่อนMicronema
bleekeri
ไม่พบ
34
ไนCyprinus
carpio
พบน้อยพบภายหลัง
35
บู่ทรายOxyeleotris
marmoratus
พบปกติ
36
ปักเป้าจุดเขียวTetraodon
nogroviridis
พบน้อย
37
แป้นParambassis
siamensis
พบน้อย
38
แปบParalaubuca
riveroi
ไม่พบ
39
พรมหัวเหม็นOsterocheilus
melanopleura
พบน้อย
40
ยี่สกเทศLabeo
rohita
พบปกติพบภายหลัง
41
แรดOsphronemus
goramy
พบปกติ
42
สร้อยThynnicthys
thynnoides
พบน้อย
43
สร้อยขาวHenicorhynchus
siamensis
พบน้อย
44
สลาดNotopterus
notopterus
พบปกติ
45
สลิดTrichogaster
pectoralis
พบปกติ
46
สวายPangasianodon
hypophthalmus
พบปกติ
47
เสือพ่นน้ำToxotes
chatareus
พบน้อยพบเฉพาะฤดูน้ำหลาก
48
เสือสุมาตราSystomus
Partipentazana
พบน้อย
49
หมอโค้วPristolepis
jasciatus
พบน้อย
50
หมอไทย
(หมอ, หมอกลม)
Anabas
testudineus
พบปกติ
51
หมูขาวBotia
modesta
ไม่พบ
52
หลดMacrognathus
siamesis
พบน้อย
53
หางไก่Coilia
lindmani
ไม่พบ
54
หัวตะกั่วAplocheilus
panchax
พบน้อย
55
ไหลMonopterus
albus
พบปกติ