คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

18 มิถุนายน 2557

ประชุมผู้ปกครอง 2557

 
 

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน โดยคุณเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จ่ายเงินค่าวัสดุประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้กับผู้ปกครองด้วย

รักธรรมชาติรักดารา 2556

 
 
 
 

โครงการรักธรรมชาติรักดารา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินกิจกรรมขึ้นที่ แก่งส้มแมว ในวันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิจกรรมมีการสำรวจแมลงปอ กิจกรรมวาดภาพแมลงปอที่น่าสนใจ กิจกรรมการดูดาวและการใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทัศน์ และกิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ