คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

18 มิถุนายน 2557

รักธรรมชาติรักดารา 2556

 
 
 
 

โครงการรักธรรมชาติรักดารา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินกิจกรรมขึ้นที่ แก่งส้มแมว ในวันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิจกรรมมีการสำรวจแมลงปอ กิจกรรมวาดภาพแมลงปอที่น่าสนใจ กิจกรรมการดูดาวและการใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทัศน์ และกิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ