คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

18 มิถุนายน 2557

ประชุมผู้ปกครอง 2557

 
 

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน โดยคุณเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จ่ายเงินค่าวัสดุประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้กับผู้ปกครองด้วย