คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

15 กรกฎาคม 2557

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม2557

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันดังกล่าว  โดยมีนายเหรียญทอง  เรืองรอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองลูกเสือ เป็นประธานในพิธีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง นายมัฆวาฬ จึงคงอนันต์ ผู้บังคับกองลูกเสือ เป็นผู้น้ำขบวนสวนสนาม ตอนบ่ายทำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์