คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 พฤศจิกายน 2553

ลอยกระทง 2553

เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2553 ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ปีนี้ทาง อบต.หลักสอง ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในตำบลหลักสอง และเอกชนต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงาน ประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ ลานวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในปีนี้นอกจากจะมีการจำหน่ายกระทงที่สวยงามแล้ว ยังมีการประกวดนางนพมาศอายุเกิน 60 ปี อีกด้วย

พิธีราชสดุดี


วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พระมหาธีรราชเจ้า) พระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย และกิจการโรงเรียนประชาบาล หรือโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชกรณียกิจ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย นานัปการ ในปี 2553 นี้ทางโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีราชสดุดี ของเหล่าลูกเสือและเนตรนารีขึ้น ณ สนามกลางของโรงเรียน และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในชุมชนใกล้ๆ โรงเรียนด้วย