คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 พฤศจิกายน 2552

แห่เทียนจำนำพรรษาวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนวัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ปีนี้ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ สนุกสนานคึกครื้น

ทัศนศึกษาบึงฉวาก


โรงเรียนวัดหลักสองฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 180 คน

08 พฤศจิกายน 2552

สวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทางโรงเรียนได้นำกองลูกเสือ โรงเรียนวัดหลักสองฯ ไปร่วมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร

กิจกรรมดูนกป่า

เทศกาลการดูนกป่าได้เริ่มแล้ว ชมรมคนรักธรรมชาติ โรงเรียนวัดหลักสองฯ และโรงเรียนบ้านคลองตัน ได้ไปทำกิจกรรม ดูนกป่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ปีนี้สมาชิก ไม่ค่อยพบนกเท่าที่ควร เพราะมีทีมจักรยานเสือภูเขาจากที่ไหน ไม่รู้ได้เข้าไปปั่นในป่า นกหายเงียบไปหมด แต่ก่อนกลับก็ได้ ชื่นชมกับฝูงนกขุนทอง หลายสิบตัวทีเดียว

ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2552 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกอบรมทักษะกระบวนการ วิธีการ และปลูกฝังเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 คน และโรงเรียนเครือข่ายอีก ราว 50 คน ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม สาขาสวนผึ้ง จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน ดูภาพเพิ่มเติม