คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 พฤศจิกายน 2552

แห่เทียนจำนำพรรษาวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนวัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ปีนี้ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ สนุกสนานคึกครื้น