คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 พฤศจิกายน 2552

ทัศนศึกษาบึงฉวาก


โรงเรียนวัดหลักสองฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 180 คน