คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 ธันวาคม 2556

ค่ายโครงงาน 2556


ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม  2556  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไปเข้าการอบรมการจัดโครงงาน ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี  โดยนักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติการในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจด้วยตนเอง นักเรียนส่วนนี้จะเป็นแกนนำในการจัดทำโครงงานในระดับโรงเรียนต่อไป

แข่งขันทางวิชาการ 2556


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าแข่งขันวิชาการ เนื่ิองในงานศิลปะหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน พัฒนาการศึกษา เราสามารถชนะเลิศเข้าแข่งขันต่อระดับจังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ส่วนรางวัลอื่นๆ ก็ได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

กรีฑาพัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุงของเรา ได้ส่งทีมกรีฑาเข้าแข่งขัน พัฒนาการศึกษาเกมส์ 2556 ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดขึ้นที่สนามกีฬาอำเภอบ้านแพ้ว นักกรีฑาของโรงเรียนได้รับรางวัลมา 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง