คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 สิงหาคม 2554

ค่ายวิทยาศาสตร์
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 นักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน ได้เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และการสำรวจเรียนรู้ด้านธรรมชาติและธรณีวิทยา