คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

29 มกราคม 2556

ค่ายยุวหมอดิน


เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ทางโรงเรียนของเรา ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม กับค่ายยุวหมอดิน ร่วมกับนักเรียนจากจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ในการอบรมนักเรียนได้รับความรู้เรื่องดิน การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว และในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

วันชมรมของเรา 2555


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการวันชมรมของเรา ประจำปีการศึกษา 2555 อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอความรู้ ความสามารถ ในแต่ละชมรมที่ตนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาฯ ในงานมีทั้งกิจกรรมการแสดง กิจกรรมฝึกทักษะ  กิจกรรมตอบปัญหา ทำให้นักเรียนทั้งหมดได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลาย