คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

29 มกราคม 2556

ค่ายยุวหมอดิน


เมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2556 ทางโรงเรียนของเรา ได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม กับค่ายยุวหมอดิน ร่วมกับนักเรียนจากจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี ในการอบรมนักเรียนได้รับความรู้เรื่องดิน การปรับปรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในครอบครัว และในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี