คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

29 มกราคม 2556

วันชมรมของเรา 2555


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการวันชมรมของเรา ประจำปีการศึกษา 2555 อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้นำเสนอความรู้ ความสามารถ ในแต่ละชมรมที่ตนเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาฯ ในงานมีทั้งกิจกรรมการแสดง กิจกรรมฝึกทักษะ  กิจกรรมตอบปัญหา ทำให้นักเรียนทั้งหมดได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลาย