คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 ธันวาคม 2556

แข่งขันทางวิชาการ 2556


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เข้าแข่งขันวิชาการ เนื่ิองในงานศิลปะหัตถกรรม ปีการศึกษา 2556 รอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน พัฒนาการศึกษา เราสามารถชนะเลิศเข้าแข่งขันต่อระดับจังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ส่วนรางวัลอื่นๆ ก็ได้ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง