คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 ธันวาคม 2556

ค่ายโครงงาน 2556


ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม  2556  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ไปเข้าการอบรมการจัดโครงงาน ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี  โดยนักเรียนได้ศึกษา ฝึกปฏิบัติการในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจด้วยตนเอง นักเรียนส่วนนี้จะเป็นแกนนำในการจัดทำโครงงานในระดับโรงเรียนต่อไป