คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

08 พฤศจิกายน 2552

สวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทางโรงเรียนได้นำกองลูกเสือ โรงเรียนวัดหลักสองฯ ไปร่วมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร