คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

10 ธันวาคม 2552

ลอยกระทง 2552

ปีนี้ อบต.หลักสอง สนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2552 วันที่ 2 พ.ย. 52 มีหน่วยงานในตำบลหลักสอง ร่วมกันจัดงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา โรงเรียนวัดกระโจมทอง และศุนย์พัฒนาเด้กเล็กสาครคุณาธาร มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง การแสดงบนเวทีและดนตรี