คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

19 มกราคม 2553

แข่งขันกรีฑาสาครเกมส์2552


โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน กรีฑาสาครเกมส์ 2552 เมื่อ 23-25 ธ.ค. 2552 จำนวน 13 คน ในามกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยื่ยม ได้เหรียญทอง 8x50 ม.ชาย รุ่น 8 ปี , เหรียญทองแดง วิ่ง 1500 ม.หญิง รุ่น 12 ปี (รวมเหรียญของทีมกลุ่มพัฒนาการศึกษา 16 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง)