คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

08 พฤศจิกายน 2552

ค่ายวิทยาศาสตร์

วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2552 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกอบรมทักษะกระบวนการ วิธีการ และปลูกฝังเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัด กว่า 200 คน และโรงเรียนเครือข่ายอีก ราว 50 คน ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม สาขาสวนผึ้ง จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน ดูภาพเพิ่มเติม