คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

02 กรกฎาคม 2555

พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 2555

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในปีนี้โรงเรียนของเราก็ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือและเนตรนารีสามัญ  และพิธีสวนสนามแสดงความพร้อมเพียงของลูกเสือไทย ณ ลานปูนโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โดยมีท่าน ผอ.สุพร สินธารัตนะ เป็นประธานในพิธี