คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

18 มิถุนายน 2555

ไหว้ครู 2555

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 นอกจะนักเรียนได้บูชาครูแล้ว ยังได้นิมนพระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ฉันภัตตาหารเพล และพระครูประโชติสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ยังได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดีเป็นที่ 1 ของห้อง และนักเรียนที่ขยันของแต่ละห้อง ในภาคบ่ายได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนอีกด้วย