คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

08 กรกฎาคม 2555

ค่ายอบรมการทำโครงงาน ป.4-5-6

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการการเข้าค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ ร.ร.วัดคลองตันราษฏร์บำรุง และอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วยจำนวน 20 คน เพื่อเป็นแกนนำของนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนทุกคนสามารถจัดทำโครงงานง่ายๆ ได้เป็นอย่างดี