คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

20 สิงหาคม 2555

ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนของเราได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นเมื่อ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอีก 7 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แข่งขันเกมส์อัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาที่ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ศึกษาและสำรวจสิ่งมีชีวิตที่น้ำตกเก้าชั้น นักเรียนได้รับความสนุกสนานและได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งได้ประสบการณืทางด้านวิทยาศาสตร์มากมาย