คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

10 สิงหาคม 2555

วันแม่แห่งชาติ 2555

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิตติ์ ในวโรกาสพระชนมายุ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละชั้น พิธีแสดงความรักแม่  ด้วยการกราบแม่และมอบดอกไม้วันแม่อีกด้วย