คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 มีนาคม 2555

กิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา2554

ชมรมรักธรรมชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นที่แก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2555 มีสมาชิกชมรมเดินทางไปปฏิบัติกิจกรรมเกือบครบทุกคน กิจกรรมที่น่าสนใจเช่น สำรวจสัตว์กลางคืน ฝึกหัดดูดาวด้วยแผนที่ดาวและการใช้กล้องเทเลสโคป การวาดภาพแมลงที่น่าสนใจ และได้แวะชมฟาร์มเลี้ยงแกะอีกด้วย