คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 มีนาคม 2555

สุดยอดนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ได้ทำการสอบปลายปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมในปีนี้มีด้วยกันหลายคน โดยเด็กหญิงเกตุมณี ไกรสมุทร ธิดาของนายสมหวัง และนางสาวลัดดา โชคบริบูรณ์ เป็นนักเรียนที่สอบได้คะแนนรวมมากเป็นอันดับที่ 1 ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดี กับผู้ปกครองที่ได้ดูแล อบรมสั่งสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของทางโรงเรียน ให้กับนักเรียนของท่าน
ดูรายชื่อสุดยอดนักเรียนย้อนหลังที่นี่