คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

16 มีนาคม 2555

บัณฑิตน้อย 2554

ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 จบการศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ในงานนี้มีผู้ปกครองและผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก เช่นผู้นำชุมชน บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสุพร สินธารัตนะ เป็นผู้มอบวุฒิบัตร