คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

23 มกราคม 2555

ค่ายลูกเสือสามัญปีการศึกษา 2554โรงเรียนของเราได้ส่งลูกเสือและเนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ทีค่ายลูกเสือชนะสงคราม อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2555 ในกิจกรรมของโครงการนี้ประกอบด้วย การเดินทางโดยรถไฟ การเดินทางไกลที่ต้องลงแพ ลอดถ้ำ ปีนเขา พบกับจุดรายงานที่แปลกๆ สนุกสนาน กิจกรรมการผจญภัย กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย และความสามัคคี