คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

23 มกราคม 2555

วันเด็ก 2555

โรงเรียนของเราได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 โดยมี นายสมเจต รอดกรุง นกยก อบต.หลักสอง เป็นประธานเปิดงาน มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เช่น เกมส์ปิดตาป้อนกล้วย เกมส์เหยียบลูกโป่ง ฯลฯ กิจกรรมจับสลากของขวัญ และกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ จากผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้