คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

25 มกราคม 2553

ค่ายลูกเสือ ป.6
วันที่ 22 - 24 มกราคม 2553 กลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา จัดเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นที่ค่ายลูกเสือปิยมงคล อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดหลักสองฯ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 43 คน