คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 ตุลาคม 2557

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา2557

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากษัตริย์ไทย นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง นอกจากนี้ได้เข้าชมวังปลา และสวนนกของศูนย์ศิลปาชีพบางไทยอีกด้วย