คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 สิงหาคม 2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2558

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนของเราได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 28 คน เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ อันเป็นโครงการของโรงเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยเข้าร่วมกับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา นักเรียนได้การฝึกอบรมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติศึกษา การแสดง science show และการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เล่นน้ำตกเก้าชั้นเป็นของแถมด้วย ผลการทดสอบหลังการเข้าค่ายนักเรียนได้คะแนนสูงขึ้นเกือบทุกคน จัดเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างดี