คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

04 สิงหาคม 2558

แห่เทียนพรรษา 2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พร้อมเครื่องไทยทาน ถวาย ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง มีการจัดขบวนแห่ด้วยวงกลองยาว และขบวนฟ้อนรำ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะของไทย และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการเข้าพรรษาของพุทธศาสนาสืบไป