คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

04 สิงหาคม 2558

ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และทบทวนคำปฏิญาณ  สวนสนามแสดงพลังของกองลูกเสือโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จึงจัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีขึ้นในวันดังกล่าว โดยมีนายเหรียญทอง เรืองรอง ผู้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี