คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

17 ตุลาคม 2557

ค่ายโครงงานประถมศึกษา 2557


เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงาน ระดับประถมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจ การสำรวจ และการทำโครงงานประเภทสำรวจ อันเป็นพื้นฐานการจัดทำโครงงานประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสาระอื่นๆ ด้วย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานตามความสนใจได้อย่างดี