คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

18 กรกฎาคม 2554

ค่ายโครงงาน 2554

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 17 คน เข้ารับการฝึกอบรมและค่ายพักแรมโครงงาน ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา สพป.สมุทรสาคร ที่ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ราชบุรี เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะการทำโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ดูตนเอง และเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นแกนนำในการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน ในระดับโรงเรียนต่อไป