คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

22 มิถุนายน 2553

เข้าค่ายโครงงานวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2553 นักเรียนจากโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านคลองตัน และโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง จัดเข้าค่ายการจัดทำโครงงาน ที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้ฝึกการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ทุกๆ กลุ่มสาระฯ